Türkiye’de Biyoteknoloji

-Bilimsel Altyapı

-Ar-Ge ve farmasötik teknoloji

-Geliştirilebilecek Ürünler ve klinik yapı

-Biyobenzerler ve Klinik

-Sektör ve onkologlar

 

İmmunoterapötikler ve Ötesi

-Malign Melanom/RCC/HCC

-Baş-Boyun/Akciğer Kanserleri

-GİS ve HCC dışı HPB kanserleri

-Meme/over kanserleri

-Maliyet etkinlik ve farmakoekonomi

-Sektörün Sepetinden/Onkologların Dağarcığından

 

Ab’lar/İb’ler Yeniler ve Yenilikler

-Meme

-Akciğer

-GİS